• Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 • Sıfır atık; israfın önüne geçilmesini, atık oluşum nedenlerinin kontrol edilerek atık oluşumunun önlenmesini ve/veya minimize edilmesini, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını, daha sürdürülebilir ürünler tercih edilmesini, atığın oluşması halinde kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını içeren hedeftir. Başka bir ifadeyle, atığın en aza indirgenmesi amacını taşıyan yarı felsefi bir teoridir.

 

 • Bu hedef doğrultusunda Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 yılı itibariyle yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan tesislerin ön şartları sağlayarak sıfır atık yönetim sistemine geçmeleri ve sıfır atık belgesi almaları zorunlu tutulmuştur.
 

  

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK UYGULAMA TAKVİMİ

A)   MAHALLİ İDARELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler

Sisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih
1.GRUP
 • Büyükşehir İlçe Belediyeleri (250.000 Nüfus ve üzeri)
31 Aralık 2020
2.GRUP
 • Büyükşehir İlçe Belediyeleri (250.000 Nüfus altı)
 • Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri, İl Merkez İlçe Belediyeleri
 • Belediye Birlikleri
31 Aralık 2021
3.GRUP
 • Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri (İl Merkez İlçe Belediyeleri Dışındaki Diğer Belediyeler)
 • İl Özel İdareleri (Mücavir Alan Dışı)
31 Aralık 2022

B)   BİNA VE YERLEŞKELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler

Sisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih

 1.GRUP

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

1 Haziran 2020

 2.GRUP

 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Havalimanları
 • Limanlar
 • İş merkezi ve Ticari Plazalar (100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli)
 • Alışveriş Merkezleri (5000 m2 ve üzeri)
 • ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar(250 ve fazla öğrencisi bulunanlar)
 • 100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları (100 yatak ve üzeri kapasiteli)
 • Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri
 • 300 ve üzeri konuta sahip siteler
 • Zincir marketler

31 Aralık 2020

 3.GRUP

 • Alışveriş Merkezleri (1000-4999 m2)
 • İş Merkezi ve Ticari Plazalar(20-99 arası ofis/büro kapasiteli)
 • Tren ve Otobüs Terminalleri
 • ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar (50-249 arası öğrencisi bulunanlar)
 • 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli-İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları(50-99 arası yatak kapasiteli)

31 Aralık 2021

4.GRUP

 • Alışveriş Merkezleri (1000 m2'den az)
 • Eğitim Kurumlan ve Yurtlar (50’den az öğrencisi bulunanlar)
 • 50'den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları (50' den az yatak kapasiteli)

31 Aralık 2022

 *Uygulama Takviminde birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçmek zorundadır.